Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
08.00 - 09.00
Matwork
Lezioni di Gruppo
08.00 - 09.00

Reformer
Lezioni di Gruppo
08.00 - 09.00
Total Barre
Lezione di Gruppo
08.00 - 09.00
Matwork
Lezioni di Gruppo
08.00 - 09.00

Reformer
Lezioni di Gruppo
08.00 - 09.00
Total Barre
Lezioni di Gruppo
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
Yoga
Lezioni di Gruppo
09.00 - 10.00
Reformer
Lezione di Gruppo
09.00 - 10.00
Yoga
Lezioni di Gruppo
09.00 - 10.00
Matwork
Lezione di Gruppo
09.00 - 10.00
Reformer
Lezione di Gruppo
09.00 - 10.00

Yoga
Lezione di Gruppo
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
Reformer
Open Days - Lezioni Gratuite
10.30 - 11.00

Yoga
Open Days - Lezioni Gratuite
10.30 - 11.00
11.00 - 12.00
Total Barre
Open Days - Lezioni Gratuite
11.00 - 11.30

Body Flying
Open Days - Lezioni Gratuite
11.30 - 12.00
12.00 - 13.00
Matwork
Open Days - Lezioni Gratuite
12.00 - 12.30

Mat/CORE
Open Days - Lezioni Gratuite
12.00 - 12.30
CORE / Halo Training
13.00 - 14.00
Reformer
Lezione di Gruppo
13.10 - 14.10

Total Barre
Lezione di Gruppo
13.40 - 14.30

Yoga
Lezione di Gruppo
13.40 - 14.30
Matwork
Lezione di gruppo
13.40 - 14.30
Reformer
Lezione di Gruppo
13.10 - 14.10

Total Barre
Lezione di Gruppo
13.40 - 14.30

Yoga
Lezione di Gruppo
13.40 - 14.30
Reformer
Open Days - Lezioni Gratuite
13.00 - 13.30

Total Barre
Open Days - Lezioni Gratuite
13.00 - 13.30

Matwork
Open Days - Lezioni Gratuite
13.30 - 14.00

Body Flying
Open Days - Lezioni Gratuite
13.30 - 14.00
Matwork
Open Days - Lezioni Gratuite
13.00 - 13.30

Body Flying
Open Days - Lezioni Gratuite
13.00 - 13.30

Reformer
Open Days - Lezioni Gratuite
13.30 - 14.00

Total Barre
Open Days - Lezioni Gratuite
13.30 - 14.00
14.00 - 15.00
Yoga
Open Days - Lezioni Gratuite
14.00 - 14.30
Yoga
Open Days - Lezioni Gratuite
14.00 - 14.30
16.00 - 17.00
Yoga
Open Days - Lezioni Gratuite
16.30 - 17.00
17.00 - 18.00
Mat/CORE
Open Days - Lezioni Gratuite
17.00 - 17.30
CORE / Halo Training

Reformer
Open Days - Lezioni Gratuite
17.00 - 17.30

Total Barre
Open Days - Lezioni Gratuite
17.30 - 18.00
18.00 - 19.00
Reformer
Lezioni di Gruppo
18.00 - 19.00

Body Flying
Lezioni di Gruppo
18.30 - 19.30

Total Barre
Lezione di Gruppo
18.30 - 19.30

Matwork
Lezione di gruppo
19.30 - 20.30
Mat/CORE
Lezioni di Gruppo
18.30 - 19.30

Reformer
Lezioni di Gruppo
19.30 - 20.30
Total Barre
Lezione di Gruppo
18.30 - 19.30

Yoga
Lezioni di Gruppo
18.30 - 19.30
Reformer
Open Days - Lezioni Gratuite
18.30 - 19.00

Total Barre
Open Days - Lezioni Gratuite
18.30 - 19.00
Body Flying
Open Days - Lezioni Gratuite
18.30 - 19.00

Reformer
Open Days - Lezioni Gratuite
18.30 - 19.00
Matwork
Open Days - Lezioni Gratuite
18.00 - 18.30

Body Flying
Open Days - Lezioni Gratuite
18.00 - 18.30
19.00 - 20.00
Body Flying
Open Days - Lezioni Gratuite
19.00 - 19.30

Mat/CORE
Open Days - Lezioni Gratuite
19.00 - 19.30
CORE / Halo Training

Yoga
19.30 - 20.00
Mat/CORE
Open Days - Lezioni Gratuite
19.00 - 19.30
CORE / Halo Training

Total Barre
Open Days - Lezioni Gratuite
19.00 - 19.30

Yoga
Open Days - Lezioni Gratuite
19.30 - 20.00
20.00 - 21.00

Lunedì

 • Matwork
  08.00 - 09.00
 • Reformer
  08.00 - 09.00
 • Yoga
  09.00 - 10.00
 • Reformer
  13.10 - 14.10
 • Total Barre
  13.40 - 14.30
 • Yoga
  13.40 - 14.30
 • Reformer
  18.00 - 19.00
 • Body Flying
  18.30 - 19.30
 • Total Barre
  18.30 - 19.30
 • Matwork
  19.30 - 20.30

Martedì

 • Total Barre
  08.00 - 09.00
 • Reformer
  09.00 - 10.00
 • Matwork
  13.40 - 14.30
 • Mat/CORE
  18.30 - 19.30
 • Reformer
  19.30 - 20.30

Mercoledì

 • Yoga
  09.00 - 10.00
 • Reformer
  13.10 - 14.10
 • Total Barre
  13.40 - 14.30
 • Yoga
  13.40 - 14.30
 • Total Barre
  18.30 - 19.30
 • Yoga
  18.30 - 19.30

Giovedì

 • Matwork
  08.00 - 09.00
 • Reformer
  08.00 - 09.00
 • Matwork
  09.00 - 10.00
 • Reformer
  13.00 - 13.30
 • Total Barre
  13.00 - 13.30
 • Matwork
  13.30 - 14.00
 • Body Flying
  13.30 - 14.00
 • Yoga
  14.00 - 14.30
 • Reformer
  18.30 - 19.00
 • Total Barre
  18.30 - 19.00
 • Body Flying
  19.00 - 19.30
 • Mat/CORE
  19.00 - 19.30
 • Yoga
  19.30 - 20.00

Venerdì

 • Total Barre
  08.00 - 09.00
 • Reformer
  09.00 - 10.00
 • Yoga
  09.00 - 10.00
 • Matwork
  13.00 - 13.30
 • Body Flying
  13.00 - 13.30
 • Reformer
  13.30 - 14.00
 • Total Barre
  13.30 - 14.00
 • Yoga
  14.00 - 14.30
 • Body Flying
  18.30 - 19.00
 • Reformer
  18.30 - 19.00
 • Mat/CORE
  19.00 - 19.30
 • Total Barre
  19.00 - 19.30
 • Yoga
  19.30 - 20.00

Sabato

 • Reformer
  10.30 - 11.00
 • Yoga
  10.30 - 11.00
 • Total Barre
  11.00 - 11.30
 • Body Flying
  11.30 - 12.00
 • Matwork
  12.00 - 12.30
 • Mat/CORE
  12.00 - 12.30
 • Yoga
  16.30 - 17.00
 • Mat/CORE
  17.00 - 17.30
 • Reformer
  17.00 - 17.30
 • Total Barre
  17.30 - 18.00
 • Matwork
  18.00 - 18.30
 • Body Flying
  18.00 - 18.30
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
11.00 - 12.00
Body Flying
Open Days - Lezioni Gratuite
11.30 - 12.00
13.00 - 14.00
Body Flying
Open Days - Lezioni Gratuite
13.30 - 14.00
Body Flying
Open Days - Lezioni Gratuite
13.00 - 13.30
18.00 - 19.00
Body Flying
Lezioni di Gruppo
18.30 - 19.30
Body Flying
Open Days - Lezioni Gratuite
18.30 - 19.00
Body Flying
Open Days - Lezioni Gratuite
18.00 - 18.30
19.00 - 20.00
Body Flying
Open Days - Lezioni Gratuite
19.00 - 19.30

Lunedì

 • Body Flying
  18.30 - 19.30

Giovedì

 • Body Flying
  13.30 - 14.00
 • Body Flying
  19.00 - 19.30

Venerdì

 • Body Flying
  13.00 - 13.30
 • Body Flying
  18.30 - 19.00

Sabato

 • Body Flying
  11.30 - 12.00
 • Body Flying
  18.00 - 18.30
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
12.00 - 13.00
Mat/CORE
Open Days - Lezioni Gratuite
12.00 - 12.30
CORE / Halo Training
17.00 - 18.00
Mat/CORE
Open Days - Lezioni Gratuite
17.00 - 17.30
CORE / Halo Training
18.00 - 19.00
Mat/CORE
Lezioni di Gruppo
18.30 - 19.30
19.00 - 20.00
Mat/CORE
Open Days - Lezioni Gratuite
19.00 - 19.30
CORE / Halo Training
Mat/CORE
Open Days - Lezioni Gratuite
19.00 - 19.30
CORE / Halo Training

Martedì

 • Mat/CORE
  18.30 - 19.30

Giovedì

 • Mat/CORE
  19.00 - 19.30

Venerdì

 • Mat/CORE
  19.00 - 19.30

Sabato

 • Mat/CORE
  12.00 - 12.30
 • Mat/CORE
  17.00 - 17.30
No events available in gyrokinesis category!
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
08.00 - 09.00
Matwork
Lezioni di Gruppo
08.00 - 09.00
Matwork
Lezioni di Gruppo
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
Matwork
Lezione di Gruppo
09.00 - 10.00
12.00 - 13.00
Matwork
Open Days - Lezioni Gratuite
12.00 - 12.30
13.00 - 14.00
Matwork
Lezione di gruppo
13.40 - 14.30
Matwork
Open Days - Lezioni Gratuite
13.30 - 14.00
Matwork
Open Days - Lezioni Gratuite
13.00 - 13.30
14.00 - 15.00
18.00 - 19.00
Matwork
Open Days - Lezioni Gratuite
18.00 - 18.30
19.00 - 20.00
Matwork
Lezione di gruppo
19.30 - 20.30
20.00 - 21.00

Lunedì

 • Matwork
  08.00 - 09.00
 • Matwork
  19.30 - 20.30

Martedì

 • Matwork
  13.40 - 14.30

Giovedì

 • Matwork
  08.00 - 09.00
 • Matwork
  09.00 - 10.00
 • Matwork
  13.30 - 14.00

Venerdì

 • Matwork
  13.00 - 13.30

Sabato

 • Matwork
  12.00 - 12.30
 • Matwork
  18.00 - 18.30
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
08.00 - 09.00
Reformer
Lezioni di Gruppo
08.00 - 09.00
Reformer
Lezioni di Gruppo
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
Reformer
Lezione di Gruppo
09.00 - 10.00
Reformer
Lezione di Gruppo
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
Reformer
Open Days - Lezioni Gratuite
10.30 - 11.00
13.00 - 14.00
Reformer
Lezione di Gruppo
13.10 - 14.10
Reformer
Lezione di Gruppo
13.10 - 14.10
Reformer
Open Days - Lezioni Gratuite
13.00 - 13.30
Reformer
Open Days - Lezioni Gratuite
13.30 - 14.00
14.00 - 15.00
17.00 - 18.00
Reformer
Open Days - Lezioni Gratuite
17.00 - 17.30
18.00 - 19.00
Reformer
Lezioni di Gruppo
18.00 - 19.00
Reformer
Open Days - Lezioni Gratuite
18.30 - 19.00
Reformer
Open Days - Lezioni Gratuite
18.30 - 19.00
19.00 - 20.00
Reformer
Lezioni di Gruppo
19.30 - 20.30
20.00 - 21.00

Lunedì

 • Reformer
  08.00 - 09.00
 • Reformer
  13.10 - 14.10
 • Reformer
  18.00 - 19.00

Martedì

 • Reformer
  09.00 - 10.00
 • Reformer
  19.30 - 20.30

Mercoledì

 • Reformer
  13.10 - 14.10

Giovedì

 • Reformer
  08.00 - 09.00
 • Reformer
  13.00 - 13.30
 • Reformer
  18.30 - 19.00

Venerdì

 • Reformer
  09.00 - 10.00
 • Reformer
  13.30 - 14.00
 • Reformer
  18.30 - 19.00

Sabato

 • Reformer
  10.30 - 11.00
 • Reformer
  17.00 - 17.30
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
08.00 - 09.00
Total Barre
Lezione di Gruppo
08.00 - 09.00
Total Barre
Lezioni di Gruppo
08.00 - 09.00
11.00 - 12.00
Total Barre
Open Days - Lezioni Gratuite
11.00 - 11.30
13.00 - 14.00
Total Barre
Lezione di Gruppo
13.40 - 14.30
Total Barre
Lezione di Gruppo
13.40 - 14.30
Total Barre
Open Days - Lezioni Gratuite
13.00 - 13.30
Total Barre
Open Days - Lezioni Gratuite
13.30 - 14.00
14.00 - 15.00
17.00 - 18.00
Total Barre
Open Days - Lezioni Gratuite
17.30 - 18.00
18.00 - 19.00
Total Barre
Lezione di Gruppo
18.30 - 19.30
Total Barre
Lezione di Gruppo
18.30 - 19.30
Total Barre
Open Days - Lezioni Gratuite
18.30 - 19.00
19.00 - 20.00
Total Barre
Open Days - Lezioni Gratuite
19.00 - 19.30

Lunedì

 • Total Barre
  13.40 - 14.30
 • Total Barre
  18.30 - 19.30

Martedì

 • Total Barre
  08.00 - 09.00

Mercoledì

 • Total Barre
  13.40 - 14.30
 • Total Barre
  18.30 - 19.30

Giovedì

 • Total Barre
  13.00 - 13.30
 • Total Barre
  18.30 - 19.00

Venerdì

 • Total Barre
  08.00 - 09.00
 • Total Barre
  13.30 - 14.00
 • Total Barre
  19.00 - 19.30

Sabato

 • Total Barre
  11.00 - 11.30
 • Total Barre
  17.30 - 18.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
09.00 - 10.00
Yoga
Lezioni di Gruppo
09.00 - 10.00
Yoga
Lezioni di Gruppo
09.00 - 10.00
Yoga
Lezione di Gruppo
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
Yoga
Open Days - Lezioni Gratuite
10.30 - 11.00
13.00 - 14.00
Yoga
Lezione di Gruppo
13.40 - 14.30
Yoga
Lezione di Gruppo
13.40 - 14.30
14.00 - 15.00
Yoga
Open Days - Lezioni Gratuite
14.00 - 14.30
Yoga
Open Days - Lezioni Gratuite
14.00 - 14.30
16.00 - 17.00
Yoga
Open Days - Lezioni Gratuite
16.30 - 17.00
18.00 - 19.00
Yoga
Lezioni di Gruppo
18.30 - 19.30
19.00 - 20.00
Yoga
19.30 - 20.00
Yoga
Open Days - Lezioni Gratuite
19.30 - 20.00

Lunedì

 • Yoga
  09.00 - 10.00
 • Yoga
  13.40 - 14.30

Mercoledì

 • Yoga
  09.00 - 10.00
 • Yoga
  13.40 - 14.30
 • Yoga
  18.30 - 19.30

Giovedì

 • Yoga
  14.00 - 14.30
 • Yoga
  19.30 - 20.00

Venerdì

 • Yoga
  09.00 - 10.00
 • Yoga
  14.00 - 14.30
 • Yoga
  19.30 - 20.00

Sabato

 • Yoga
  10.30 - 11.00
 • Yoga
  16.30 - 17.00
No events available!