Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
08.00 - 09.00
Matwork
Lezioni di Gruppo - Caterina
08.00 - 09.00

Reformer
Lezioni di Gruppo - Cristina
08.00 - 09.00
Total Barre
Lezione di Gruppo - Arianna
08.00 - 09.00
Reformer
Lezione di Gruppo - Cristina
08.00 - 09.00
Matwork
Lezioni di Gruppo - Caterina
08.00 - 09.00
Total Barre
Lezione di Gruppo - Arianna
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
Matwork
Lezioni di Gruppo - Caterina
09.00 - 10.00
Reformer
Lezione di Gruppo - Giulia
09.00 - 10.00

Yoga
Lezione di Gruppo - Michele
09.00 - 10.00
Matwork
Lezioni di Gruppo - Caterina
09.00 - 10.00
Matwork
Lezioni di Gruppo - Cristina
09.00 - 10.00

Reformer
Lezione di Gruppo - Giulia
09.00 - 10.00

Yoga
Lezione di Gruppo - Michele
09.00 - 10.00
Reformer
Lezione di Gruppo
09.30 - 10.30

Yoga
Lezioni di Gruppo
09.30 - 10.30

Matwork
Lezioni di Gruppo
10.30 - 11.30
10.00 - 11.00
Body Flying
Lezione di Gruppo - Giulia
10.00 - 11.00
Matwork
Lezioni di Gruppo - Caterina
10.00 - 11.00
Body Flying
Lezione di Gruppo - Giulia
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
13.00 - 14.00
Reformer
Lezione di Gruppo - Tiziana
13.10 - 14.10

Total Barre
Lezione di Gruppo - Arianna
13.40 - 14.30
Matwork
Lezioni di Gruppo - Caterina
13.40 - 14.30

Yoga
Lezione di Gruppo - Michele
13.40 - 14.30
Reformer
Lezione di Gruppo - Tiziana
13.10 - 14.10

Total Barre
Lezione di Gruppo - Arianna
13.40 - 14.30
Matwork
Lezioni di Gruppo - Caterina
13.40 - 14.30

Yoga
Lezione di Gruppo - Michele
13.40 - 14.30
Reformer
Lezione di Gruppo - Tiziana
13.10 - 14.10
14.00 - 15.00
18.00 - 19.00
Reformer
Lezioni di Gruppo - Roberta
18.00 - 19.00

Body Flying
Lezione di Gruppo - Giulia
18.30 - 19.30

Total Barre
Lezione di Gruppo - Arianna
18.30 - 19.30

Matwork
Lezioni di Gruppo - Giulia
19.30 - 20.30

Total Barre
Lezione di Gruppo - Arianna
19.30 - 20.30
Matwork
Lezioni di Gruppo - Anna
18.30 - 19.30

Reformer
Lezioni di Gruppo - Roberta
19.30 - 20.30
Total Barre
Lezione di Gruppo - Arianna
18.30 - 19.30

Yoga
Lezione di Gruppo - Alice
18.30 - 19.30

Total Barre
Lezione di Gruppo - Arianna
19.30 - 20.30
Reformer
Lezione di Gruppo - Roberta
18.00 - 19.00

Matwork
Lezioni di Gruppo - Anna
18.30 - 19.30

Body Flying
Lezione di Gruppo - Giulia
18.30 - 19.30

Matwork
Lezioni di Gruppo - Giulia
19.30 - 20.30
Mat/CORE
Lezioni di Gruppo - Cristina
18.30 - 19.30

Yoga
Lezione di Gruppo - Alice
18.30 - 19.30

Reformer
Lezione di Gruppo - Roberta
19.30 - 20.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

Lunedì

 • Matwork
  08.00 - 09.00
 • Reformer
  08.00 - 09.00
 • Matwork
  09.00 - 10.00
 • Reformer
  13.10 - 14.10
 • Total Barre
  13.40 - 14.30
 • Reformer
  18.00 - 19.00
 • Body Flying
  18.30 - 19.30
 • Total Barre
  18.30 - 19.30
 • Matwork
  19.30 - 20.30
 • Total Barre
  19.30 - 20.30

Martedì

 • Total Barre
  08.00 - 09.00
 • Reformer
  09.00 - 10.00
 • Yoga
  09.00 - 10.00
 • Body Flying
  10.00 - 11.00
 • Matwork
  13.40 - 14.30
 • Yoga
  13.40 - 14.30
 • Matwork
  18.30 - 19.30
 • Reformer
  19.30 - 20.30

Mercoledì

 • Reformer
  08.00 - 09.00
 • Reformer
  13.10 - 14.10
 • Total Barre
  13.40 - 14.30
 • Total Barre
  18.30 - 19.30
 • Yoga
  18.30 - 19.30
 • Total Barre
  19.30 - 20.30

Giovedì

 • Matwork
  08.00 - 09.00
 • Matwork
  09.00 - 10.00
 • Matwork
  10.00 - 11.00
 • Matwork
  13.40 - 14.30
 • Yoga
  13.40 - 14.30
 • Reformer
  18.00 - 19.00
 • Matwork
  18.30 - 19.30
 • Body Flying
  18.30 - 19.30
 • Matwork
  19.30 - 20.30

Venerdì

 • Total Barre
  08.00 - 09.00
 • Matwork
  09.00 - 10.00
 • Reformer
  09.00 - 10.00
 • Yoga
  09.00 - 10.00
 • Body Flying
  10.00 - 11.00
 • Reformer
  13.10 - 14.10
 • Mat/CORE
  18.30 - 19.30
 • Yoga
  18.30 - 19.30
 • Reformer
  19.30 - 20.30

Sabato

 • Reformer
  09.30 - 10.30
 • Yoga
  09.30 - 10.30
 • Matwork
  10.30 - 11.30
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
10.00 - 11.00
Body Flying
Lezione di Gruppo - Giulia
10.00 - 11.00
Body Flying
Lezione di Gruppo - Giulia
10.00 - 11.00
18.00 - 19.00
Body Flying
Lezione di Gruppo - Giulia
18.30 - 19.30
Body Flying
Lezione di Gruppo - Giulia
18.30 - 19.30
19.00 - 20.00

Lunedì

 • Body Flying
  18.30 - 19.30

Martedì

 • Body Flying
  10.00 - 11.00

Giovedì

 • Body Flying
  18.30 - 19.30

Venerdì

 • Body Flying
  10.00 - 11.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
18.00 - 19.00
Mat/CORE
Lezioni di Gruppo - Cristina
18.30 - 19.30
19.00 - 20.00

Venerdì

 • Mat/CORE
  18.30 - 19.30
No events available in gyrokinesis category!
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
08.00 - 09.00
Matwork
Lezioni di Gruppo - Caterina
08.00 - 09.00
Matwork
Lezioni di Gruppo - Caterina
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
Matwork
Lezioni di Gruppo - Caterina
09.00 - 10.00
Matwork
Lezioni di Gruppo - Caterina
09.00 - 10.00
Matwork
Lezioni di Gruppo - Cristina
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
Matwork
Lezioni di Gruppo - Caterina
10.00 - 11.00
Matwork
Lezioni di Gruppo
10.30 - 11.30
11.00 - 12.00
13.00 - 14.00
Matwork
Lezioni di Gruppo - Caterina
13.40 - 14.30
Matwork
Lezioni di Gruppo - Caterina
13.40 - 14.30
14.00 - 15.00
18.00 - 19.00
Matwork
Lezioni di Gruppo - Anna
18.30 - 19.30
Matwork
Lezioni di Gruppo - Anna
18.30 - 19.30

Matwork
Lezioni di Gruppo - Giulia
19.30 - 20.30
19.00 - 20.00
Matwork
Lezioni di Gruppo - Giulia
19.30 - 20.30
20.00 - 21.00

Lunedì

 • Matwork
  08.00 - 09.00
 • Matwork
  09.00 - 10.00
 • Matwork
  19.30 - 20.30

Martedì

 • Matwork
  13.40 - 14.30
 • Matwork
  18.30 - 19.30

Giovedì

 • Matwork
  08.00 - 09.00
 • Matwork
  09.00 - 10.00
 • Matwork
  10.00 - 11.00
 • Matwork
  13.40 - 14.30
 • Matwork
  18.30 - 19.30
 • Matwork
  19.30 - 20.30

Venerdì

 • Matwork
  09.00 - 10.00

Sabato

 • Matwork
  10.30 - 11.30
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
08.00 - 09.00
Reformer
Lezioni di Gruppo - Cristina
08.00 - 09.00
Reformer
Lezione di Gruppo - Cristina
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
Reformer
Lezione di Gruppo - Giulia
09.00 - 10.00
Reformer
Lezione di Gruppo - Giulia
09.00 - 10.00
Reformer
Lezione di Gruppo
09.30 - 10.30
10.00 - 11.00
13.00 - 14.00
Reformer
Lezione di Gruppo - Tiziana
13.10 - 14.10
Reformer
Lezione di Gruppo - Tiziana
13.10 - 14.10
Reformer
Lezione di Gruppo - Tiziana
13.10 - 14.10
14.00 - 15.00
18.00 - 19.00
Reformer
Lezioni di Gruppo - Roberta
18.00 - 19.00
Reformer
Lezione di Gruppo - Roberta
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Reformer
Lezioni di Gruppo - Roberta
19.30 - 20.30
Reformer
Lezione di Gruppo - Roberta
19.30 - 20.30
20.00 - 21.00

Lunedì

 • Reformer
  08.00 - 09.00
 • Reformer
  13.10 - 14.10
 • Reformer
  18.00 - 19.00

Martedì

 • Reformer
  09.00 - 10.00
 • Reformer
  19.30 - 20.30

Mercoledì

 • Reformer
  08.00 - 09.00
 • Reformer
  13.10 - 14.10

Giovedì

 • Reformer
  18.00 - 19.00

Venerdì

 • Reformer
  09.00 - 10.00
 • Reformer
  13.10 - 14.10
 • Reformer
  19.30 - 20.30

Sabato

 • Reformer
  09.30 - 10.30
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
08.00 - 09.00
Total Barre
Lezione di Gruppo - Arianna
08.00 - 09.00
Total Barre
Lezione di Gruppo - Arianna
08.00 - 09.00
13.00 - 14.00
Total Barre
Lezione di Gruppo - Arianna
13.40 - 14.30
Total Barre
Lezione di Gruppo - Arianna
13.40 - 14.30
14.00 - 15.00
18.00 - 19.00
Total Barre
Lezione di Gruppo - Arianna
18.30 - 19.30

Total Barre
Lezione di Gruppo - Arianna
19.30 - 20.30
Total Barre
Lezione di Gruppo - Arianna
18.30 - 19.30

Total Barre
Lezione di Gruppo - Arianna
19.30 - 20.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

Lunedì

 • Total Barre
  13.40 - 14.30
 • Total Barre
  18.30 - 19.30
 • Total Barre
  19.30 - 20.30

Martedì

 • Total Barre
  08.00 - 09.00

Mercoledì

 • Total Barre
  13.40 - 14.30
 • Total Barre
  18.30 - 19.30
 • Total Barre
  19.30 - 20.30

Venerdì

 • Total Barre
  08.00 - 09.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
09.00 - 10.00
Yoga
Lezione di Gruppo - Michele
09.00 - 10.00
Yoga
Lezione di Gruppo - Michele
09.00 - 10.00
Yoga
Lezioni di Gruppo
09.30 - 10.30
10.00 - 11.00
13.00 - 14.00
Yoga
Lezione di Gruppo - Michele
13.40 - 14.30
Yoga
Lezione di Gruppo - Michele
13.40 - 14.30
14.00 - 15.00
18.00 - 19.00
Yoga
Lezione di Gruppo - Alice
18.30 - 19.30
Yoga
Lezione di Gruppo - Alice
18.30 - 19.30
19.00 - 20.00

Martedì

 • Yoga
  09.00 - 10.00
 • Yoga
  13.40 - 14.30

Mercoledì

 • Yoga
  18.30 - 19.30

Giovedì

 • Yoga
  13.40 - 14.30

Venerdì

 • Yoga
  09.00 - 10.00
 • Yoga
  18.30 - 19.30

Sabato

 • Yoga
  09.30 - 10.30
No events available!